• Young-attractive-man-710400
 • consultation-s-710400
 • biochemical-research-s-710400

Witamy w NZOZ Kraków - Południe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe Sp. z o.o. działa na rynku opieki zdrowotnej od 2000 roku. W celu wykonywania działalności medycznej Spółka stała się organem założycielskim niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wpisanego do Rejestru Wojewody pod nr 000000006534. Obszary działalności: Laboratorium diagnostyczne, mikrobiologia, RTG, USG, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW – POŁUDNIE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27, 30-315 Kraków, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000166617, REGON 357182303, NIP 678-27-78-069, Kapitał zakładowy 60 000 zł.

Posiadamy dziesięć poradni podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa i tym samym oferujemy szybki kontakt z lekarzem w wybranej placówce. Realizujemy odpłatne świadczenia zdrowotne, jak również w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (061/200379). W swojej ofercie mamy szeroki zakres usług medycznych o najwyższej jakości.

Celem naszej działalności medycznej jest skuteczna profilaktyka i leczenie poprzez zapewnienie pacjentom profesjonalnej, kompleksowej i satysfakcjonującej opieki zdrowotnej, odpowiadającej wymaganiom wiedzy medycznej.

Zarówno nasze laboratorium, jak i placówki posiadają certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Usługi

stetoskopPoradnie POZ

Posiadamy dziesięć poradni podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa i tym samym oferujemy szybki kontakt z lekarzem w wybranej placówce.

W skład personelu medycznego poradni podstawowej opieki zdrowotnej wchodzi zarówno kadra lekarska, jak i pielęgniarki oraz położne środowiskowe, które świadczą usługi również poza placówką - w miejscu zamieszkania pacjenta.

Każdy lekarz pierwszego kontaktu posiada do swojej dyspozycji gabinet zabiegowy oraz pracownię EKG. Zdecydowaną większość badań wykonujemy w naszych oddziałach, co pozwala lekarzom na szybkie postawienie wstępnej diagnozy.

W ramach POZ realizujemy podstawowe badania analityczne, biochemiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, diagnostykę radiologiczną, badania EKG oraz USG wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne naszej firmy. A także:

 • leczenie i profilaktykę chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego
 • szczepienia ochronne dorosłych i dzieci
 • zwolnienia chorobowe
 • skierowania na diagnostykę w zakresie POZ
 • skierowania do poradni specjalistycznych
 • transport sanitarny
 • wizyty domowe
 • obsługa karty onkologicznej DILO
 • Profilaktyka i opieka medyczna dla dzieci
 • Badania bilansowe

  • Wspomniane wyżej usługi świadczymy nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ, natomiast dla pacjentów nieposiadających ważnego ubezpieczenia – świadczenia są płatne.

   Kontakty do poszczególnych poradni POZ:

   KONTAKT