Usługi

doctor-at-the-gym-sPoradnia medycyny pracy

Medycyna pracy to interdyscyplinarna dziedzina służby zdrowia zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona zarówno proces diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo, oraz co najważniejsze, profilaktykę tych schorzeń.

Choroby zawodowe

Koszty wszystkich podstawowych badań wynikających z ustawy oraz z kodeksu pracy pokrywane są przez pracodawcę. W ograniczaniu kosztów realizacji tych zobowiązań pomocne są Poradnie Medycyny Pracy, gdzie przedsiębiorcy mają dostęp do kompleksowych, specjalistycznych badań przeprowadzanych przez uprawnionych do tego specjalistów.

Prawo

Wszystkie elementy Służby Medycyny Pracy są regulowane właściwymi ustawami i rozporządzeniami. Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników związane jest z nałożonym na pracodawców obowiązkiem przeprowadzania tego typu badań, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r (Dz. U z 2004 r; Nr 125, poz 1317)