Dostępność cyfrowa

NZOZ KRAKÓW-POŁUDNIE SP. Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nzozkp.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: czerwiec 2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony posiadają szczegółowy opis
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • brak skrótów klawiszowych służących do przemieszczania się po elementach strony internetowej
 • brak wyróżnienia elementów (fokus) przy nawigacji klawiaturą,
 • brak możliwości odczytania tekstu,
 • brak wyszukiwarki
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • znacznik prowadzący po stronie
 • linię prowadzącą
 • strona częściowo obsługuje następujące skróty klawiszowe: TAB - przejście do kolejnego elementu, SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 17.01.2023 r
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.01.2023 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz z wykorzystaniem narzędzi WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o.
E-mail: info@nzozkp.pl
Telefon: 12 265 49 99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o.; ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków

e-mail: dlim@nzozkp.pl
tel.: 12 265 49 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.plDostępność architektoniczna

Przychodnia Dębniki
ul. Szwedzka 27 w Krakowie

 • dwie windy w budynku
 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych (z zewnątrz oraz wewnątrz budynku)
 • toaleta dla niepełnosprawnych na parterze i na III piętrze
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem parking dla pacjentów
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • budynek przychodni jest dostępny dla osób na wózkach - brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości, szerokie korytarze
 • budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Siedziba Dyrekcji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe mieści się na drugim piętrze Przychodnia Dębniki. Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji mogą skorzystać z windy lub umówić spotkanie telefonicznie pod numerem 12 256 49 99

Przychodnia Stare Podgórze
ul. Kutrzeby 4

 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych
 • budynek posiada windę
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze
 • brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych
 • przed budynkiem występuje miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych oraz parking
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przychodnia Ruczaj Zaborze
ul. Miłkowskiego 19

 • wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych.
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przychodnia Ruczaj Zachodnia
ul. Zachodnia 27

 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych.
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • budynek posiada windę,
 • budynek przychodni jest dostępny dla osób na wózkach - brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości, szerokie korytarze

Przychodnia Płaszów
ul. Płaszowska 63

 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich,
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • budynek przychodni jest dostępny dla osób na wózkach - brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości, szerokie korytarze,

Przychodnia Wola Duchacka
ul. Białoruska 15

 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem
 • parking dla pacjentów
 • budynek posiada windę
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • budynek przychodni jest dostępny dla osób na wózkach - brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości, szerokie korytarze

Przychodnia Borek Fałęcki
ul. Niemcewicza 19

 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • parking dla pacjentów przed budynkiem
 • budynek posiada windę
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przychodnia Kurdwanów
ul. Wysłouchów 43

 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • parking dla pacjentów przed budynkiem, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych,
 • budynek posiada windę,
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przychodnia Kliny
ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 42/LU3

 • wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich,
 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

Przychodnia Krakowiaki
Os. Krakowiaków 43

 • budynek posiada windę
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • przed przychodnią parking dla pacjentów, w bliskiej okolicy miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Przychodnia Na Kozłówce
ul. Na Kozłówce 29

 • budynek posiada windę
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • przed przychodnią miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
 • parking dla pacjentów

Dzienny Ośrodek Adaptacyjno-Rehabiliatacyjny dla dzieci niepełnosprawnych
ul. Dygasińskiego 25

Ze względu na charakter pracy budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • budynek posiada windę
 • toalety dla niepełnosprawnych
 • przed budynkiem parking dla pacjentów
 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dzienny Ośrodek Adaptacyjno-Rehabiliatacyjny dla dzieci niepełnosprawnych
FILIA ul. Dobczycka 20

Ze względu na charakter pracy budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • budynek posiada windę
 • toalety dla niepełnosprawnych
 • przed budynkiem parking dla pacjentów
 • wejście główne jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.