Usługi

Pracownia EKG happy-baby-s

Na zlecenie lekarza POZ w każdym gabinecie zabiegowym w Naszych placówkach mogą Państwo wykonać badanie EKG.

EKG czyli Elektrokardiogram jest badaniem najczęściej wykonywanym u pacjentów z podejrzeniem choroby serca. Badanie to jest nieinwazyjne i bezbolesne, nie powoduje żadnego ryzyka dla badanego pacjenta. Do tego badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie.

Badanie to polega na zarejestrowaniu elektrycznej aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Pozwala ocenić rytm i częstość pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcz mięśni może powodować zaburzenia zapisu. Wynik podawany jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut.