• Young-attractive-man-710400
 • consultation-s-710400
 • biochemical-research-s-710400

Witamy w NZOZ Kraków - Południe

Na rynku usług medycznych działamy nieprzerwanie od 2000 roku. Na terenie Krakowa posiadamy dziesięć przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz cztery przychodnie świadczące usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W naszych strukturach posiadamy poradnie: pulmonologiczną, laryngologiczną, okulistyczną, diabetologiczną, neurologiczną, onkologiczną, poradnie dla kobiet, rehabilitacyjną wraz z gabinetami fizykoterapii, medycyny pracy, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Dysponujemy własnym laboratorium z szeroką ofertą badań biochemicznych, serologicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych. Punkty pobrań zlokalizowane są w każdej z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto posiadamy pracownię USG, RTG, mammotomii i mammografii.

Zapewniamy podstawową pomoc medyczną w ramach kontraktów podpisanych z NFZ. Nasi pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarskiej (lekarze rodzinni, specjaliście chorób wewnętrznych, pediatrzy), opieki pielęgniarki środowiskowej i położnej. Wykonujemy szczepienia obowiązkowe wg kalendarza szczepień , szczepienia poekspozycyjne oraz szczepienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta.

Dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie, z dbałością o środowisko naturalne i środowisko pracy, poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy. Dbamy o bezpieczeństwo informacji chroniąc dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją.

Zadowolenie naszych Pacjentów oraz wzmacnianie wypracowanej przez lata dobrej pozycji Zakładu, jest dla nas motywacją do ciągłego doskonalenia.

Usługi

stetoskopPoradnie POZ

Posiadamy dziesięć poradni podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa i tym samym oferujemy szybki kontakt z lekarzem w wybranej placówce.

W skład personelu medycznego poradni podstawowej opieki zdrowotnej wchodzi zarówno kadra lekarska, jak i pielęgniarki oraz położne środowiskowe, które świadczą usługi również poza placówką - w miejscu zamieszkania pacjenta.

Każdy lekarz pierwszego kontaktu posiada do swojej dyspozycji gabinet zabiegowy oraz pracownię EKG. Zdecydowaną większość badań wykonujemy w naszych oddziałach, co pozwala lekarzom na szybkie postawienie wstępnej diagnozy.

W ramach POZ realizujemy podstawowe badania analityczne, biochemiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, diagnostykę radiologiczną, badania EKG oraz USG wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne naszej firmy. A także:

 • leczenie i profilaktykę chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego
 • szczepienia ochronne dorosłych i dzieci
 • zwolnienia chorobowe
 • skierowania na diagnostykę w zakresie POZ
 • skierowania do poradni specjalistycznych
 • transport sanitarny
 • wizyty domowe
 • obsługa karty onkologicznej DILO
 • Profilaktyka i opieka medyczna dla dzieci
 • Badania bilansowe

  • Wspomniane wyżej usługi świadczymy nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ, natomiast dla pacjentów nieposiadających ważnego ubezpieczenia – świadczenia są płatne.

   Kontakty do poszczególnych poradni POZ:

   KONTAKT