Usługi

stetoskopPoradnie POZ

Posiadamy dziesięć poradni podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa i tym samym oferujemy szybki kontakt z lekarzem w wybranej placówce.

W skład personelu medycznego poradni podstawowej opieki zdrowotnej wchodzi zarówno kadra lekarska, jak i pielęgniarki oraz położne środowiskowe, które świadczą usługi również poza placówką - w miejscu zamieszkania pacjenta.

Każdy lekarz pierwszego kontaktu posiada do swojej dyspozycji gabinet zabiegowy oraz pracownię EKG. Zdecydowaną większość badań wykonujemy w naszych oddziałach, co pozwala lekarzom na szybkie postawienie wstępnej diagnozy.

W ramach POZ realizujemy podstawowe badania analityczne, biochemiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, diagnostykę radiologiczną, badania EKG oraz USG wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne naszej firmy. A także:

 • leczenie i profilaktykę chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego
 • szczepienia ochronne dorosłych i dzieci
 • zwolnienia chorobowe
 • skierowania na diagnostykę w zakresie POZ
 • skierowania do poradni specjalistycznych
 • transport sanitarny
 • wizyty domowe
 • obsługa karty onkologicznej DILO
 • Profilaktyka i opieka medyczna dla dzieci
 • Badania bilansowe

  • Wspomniane wyżej usługi świadczymy nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ, natomiast dla pacjentów nieposiadających ważnego ubezpieczenia – świadczenia są płatne.

   Kontakty do poszczególnych poradni POZ:

   KONTAKT